OBAVIJEST – ZAŠTITNE MASKE | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

OBAVIJEST – ZAŠTITNE MASKE

PODJELI
, / 31

Obavijest za učenike, roditelje učenika i uposlenike ŠkoleSvi učenici moraju da nose zaštitne maske prilikom ulaska u školu i izlaska iz škole, odlaska u toalet i u svim drugim situacijama kada su izvan svog razreda, odnosno na mjestima gdje se susreću sa djecom iz drugih odjeljenja/razreda.Za učenike od prvog do petog razreda osnovne škole, mogućnost nošenje maske tokom časa se procjenjuje od strane nadležnog učitelja.Da bi nošenje maske imalo efekta, bitno je da djeca nose maske adekvatne veličine (maska mora da naliježe na lice) i da je nose pravilno, bez skidanja, pomjeranja i dodirivanja rukama. Učenici od šestog do devetog razreda osnovne škole treba da nose maske i tokom časa, s obzirom na učestaliji prenos infekcije u toj dobi, bolju saradnju u smislu pravilne upotrebe maske i posljedično veći efekat ove mjere u navedenoj dobi, te činjenicu da više nastavnika u toku školskog dana bude u kontaktu sa učenicima ove dobi.Djeca mogu da nose jednokratne medicinske maske ili platnene maske, zavisno od dostupnosti. Bitno je da je maska odgovarajuće veličine, te da dobro naliježe na lice. S obzirom na dužinu trajanja nastave koja je sada na snazi, najčešće će biti dovoljno da djeca imaju jednu masku tokom školskog dana. Međutim, potrebno je da uvijek imaju i rezervnu masku, ukoliko se ona koju nose ošteti, zaprlja ili pokvasi, jer se u tom slučaju maska mora zamijeniti. U slučaju dužeg boravka u školi, maska se treba promijeniti barem nakon tri do četiri sata, ukoliko se prije toga ne zaprlja/pokvasi.Jednokratna medicinska maska se mora baciti, a platnena maska se mora oprati i opeglati, nakon jednog korištenja. Iako korištenje zaštitnih maski ima poseban značaj kada su u pitanju djeca koja imaju zdravstvene probleme (alergije, astmu, dijabetes, sistemske bolesti i dr.) ili su sklona čestim infekcijama respiratornog sistema, pojedini učenici usljed određenih zdravstvenih stanja nisu u mogućnosti da pravilno nose maske ili ih ne mogu nositi tokom cijele nastave.To mogu biti osobe sa određenim hroničnim respiratornim bolestima, osobe sa određenim oblicima invaliditeta… Kod ovih učenika se ne smije insistirati na stalnoj upotrebi maski, ali je potrebno da nastavnici/profesori potiču druge učenike koje borave u istoj učionici na dosljedno i pravilno nošenje maski, jer maska štiti kako osobu koja nosi masku tako i osobe u njenoj okolini.Nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru u kojem boravi više osoba je obavezno što važi i za nastavni kadar i sve ostale zaposlene u školi.

PASSWORD RESET

LOG IN