OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1360-1-1-6-3-8/20 | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1360-1-1-6-3-8/20

PODJELI
, / 974

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:22.7.2020. u 13:34

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: OSNOVNA ŠKOLA “MULA MUSTAFA BAŠESKIJA” DONJE MOŠTRE VISOKO

IDB/JIB: 4218237910001

Kontakt osoba/Služba za kontakt : Jasmina Uzunalić

Telefon: (032) 465-219

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

  1. 1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka školskog namještaja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

39160000-1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 41500,00

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja Kao u TD

ODJELJAK IV: POSTUPAK IV 1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 6.8.2020.

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Datum i vrijeme: 06.08.2020. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto: JU OŠ Mula Mustafa Bašeskija” D. Moštre

Datum i vrijeme: 06.08.2020. 10:30

PASSWORD RESET

LOG IN