„ Priprema, recikliraj ,sad!“ | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

„ Priprema, recikliraj ,sad!“

PODJELI
, / 820

Naša škola je ove godine učestvovala u takmičenju prikupljanja starog  papira, plastičnih flaša, čepova i limenki koje je Općina Visoko  objavila putem Javnog poziva za sve škole pod sloganom           „ Priprema, recikliraj ,sad!“. Akciji su pristupili svi učenici i nastavnici, a najjaktivniji su bili učenici i nastavnici iz područne škole Orašac. Sredstva koja su se prikupila prodajom reciklažnog materijala utrošit će se na kupovinu trakastih zavjesa  za PŠ Orašac. Planiramo i dalje nastaviti sa ovom akcijom , jer nam je za cilj pospješiti ekološku svijest kod naših učenika.Za reciklasžni materijal nabavili smo i kante u koji bi se odvajao i odlagao isti.

PASSWORD RESET

LOG IN